Felsökning Spis

Här är Nettoparts' allmänna råd för felsökning på spisar. Avvikelser från de listade förslagen kan förekomma.

Kom ihåg att alltid avbryta strömmen (dra ut kontakten) till produkten innan du går igång.

All rådgivning används på egen risk. Nettoparts tar inget ansvar för produkten- eller personskador i samband med informationen på denna hemsida.
 
GÖR-DET-SJÄLV HJÄLP